Tarieven

Logopedie

Kinderyoga

Verstrekking Honoraria
Kinderyoga 10 € (beurtenkaart) 12 € (losse les)
Tieneryoga 10 € (beurtenkaart) 12 € (losse les)
Ouder-kindyoga 18 € per les per duo
Privé-les 45 € per les op maat

Psychologie

Verstrekking Honoraria
Intake / kennismakingsgesprek Ouder en kind/jongere – duur 60 min € 50
Speltherapie Kind tot ca.14j – duur 45 min €35
Gesprekstherapie Jongeren vanaf ca. 14j – duur 45 min €45
Oudergesprek Ouders – duur 60 min €50
Intelligentieonderzoek IQ afname / scoring / verslaggeving / terugkoppeling
Kind tot 6j – duur 1u 30 min
€115
Intelligentieonderzoek IQ afname / scoring / verslaggeving / terugkoppeling
Kind van 6j – 16j – duur 1u 30 min
€135

Bij ongewettigde afwezigheid wordt een behandeling aangerekend, evenwel zonder dat hiervoor terugbetaling mogelijk is.