Psychologie

Kinderen en jongeren

Via gesprek, spel, verhaal of tekeningen gaan we creatief op zoek naar de onderliggende moeilijkheden, hoe die te begrijpen en hoe we deze kunnen plaatsen binnen de gehele gezinscontext. We trachten op een laagdrempelige manier contact te maken en stil te staan bij de beleving van het kind, binnen een veilige neutrale therapieruimte.

Waar het accent binnen de contacten met kinderen vooral ligt in het spel, verhaal of tekeningen, hanteren we een iets andere aanpak bij adolescenten en jongvolwassenen. Daar ligt het accent eerder op het voeren van een gesprek en reflecteren over de ervaren problemen. Beide met dezelfde finaliteit: we exploreren de moeilijkheden binnen de particuliere belevingswereld en zoeken samen naar manieren om hier terug beweging in te krijgen.